Publikace

Architektura a globalizace

PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Kniha je editorsky koncipovanou antologií textů současných architektů a teoretiků architektury na téma globalizace a jejích dopadů na architekturu a urbanismus.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten