S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Architektura a globalizace

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Antologie textů z oboru teorie architektury, sociologie a filosofie z let 1993-2012 zkoumá různé aspekty vztahu architetkury a globalizace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten