Publikace

Architektura a globalizace

PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Antologie textů z oboru teorie architektury, sociologie a filosofie z let 1993-2012 zkoumá různé aspekty vztahu architetkury a globalizace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten