S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Strong Form in a Weak World

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Novostavba budovy Integrované střední školy v Sokolově architekta Romana Kouckého je zařazena do kontextu autorova díla a intepretována jako hybridní architektonická forma.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten