S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

An Ethics of Materiality

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Tématem článku je interpretace Bastionu u Božích muk v Praze 2, realizace ateliéru MCA (Pavla Melková a Miroslav Cikán). Revitalizace veřejného prostoru bastionu je intepretována z hlediska materiality jako nosiče významu architektonického díla.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten