S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Kamienny modernizm i wizualna slabosc epoki cyfrowej

doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.

Esej o vývoji architektury na území České republiky po roce 1989 s ohledem na tvorbu nové identity demokratické společnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten