S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Cesty moderny: Josef Hoffmann, Adolf Loos a jejich následovníci

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Článek je recenzí výstavy Cesty moderny: Josef Hoffmann, Adolf Loos a jejich následovníci probíhající do dubna 2015 ve vídeňském MAKu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten