S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Automobilismus a plánování velké Prahy

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Není pochyb, že automobilismus dalece ovlivnil nejen územní plánování a podobu novodobých měst, ale vůbec přemýšlení o městské struktuře a architektuře. Výše uvedenými příklady chceme připomenout, jak se s novým stylem života vypořádávali architekti v Československu v době, kdy motorismus teprve získával na síle. Mají ukázat, že konvencemi nezatížená mysl přinesla kromě slepých uliček také řadu svěžích nápadů, které by mohly být i dnes v určitém ohledu inspirativní.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten