S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Hotelový dům na Invalidovně

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Článek popisuje výstavbu hotelového domu na pražském sídlišti Invalidovna, věnuje se specifikům této stavby - co do konstrukčního i interiérového řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten