Publikace

Hotelový dům na Invalidovně

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Článek popisuje výstavbu hotelového domu na pražském sídlišti Invalidovna, věnuje se specifikům této stavby - co do konstrukčního i interiérového řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten