S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Automobilismus a plánování Velké Prahy

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Článek se zabývá vlivem rostoucí automobilové dopravy na urbanistické plánování Prahy v době po vzniku první republiky. Líčí dobovou situaci v hlavním městě a přibližuje několik dopravních soutěží i konkrétních (utopických i zcela vážně míněných) návrhů na zlepšení komunikační struktury Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten