S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Hotel a televizní vysílač na Ještědu

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

The article describes architecture of Hotel and Transmission Tower on Ještěd by architect Karel Hubáček.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten