Publikace

Hotel a televizní vysílač na Ještědu

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

The article describes architecture of Hotel and Transmission Tower on Ještěd by architect Karel Hubáček.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten