Závěrečné práce

Bydlení Přeštice

Pecháček Ondřej

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Návrh lineárního bytového domu doplňuje ulici a svým tvarem ji oživuje. Tvoří dvě různé prostředí, formální směrem k silnici a klidný poetický park s výhledem na barokní kostel. Obě strany jsou propojeny čtyřmi průchody skrz budovu. Výrazné květníky na severní straně zvýrazňují horizontalitu a ještě více směřují pozornost na kostel. Dostupné městské bydlení a prostorné dispozice ve střídmém architektonickém stylu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.