Publikace

Recenze knihy: Meziválečné garáže v Čechách

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Recenze knihy doc. Ing. arch. Petra Vorlíka Ph.D.: Garáže - meziválečné garáže v Čechách / Zrod nového typologického druhu a proměny stavební kultury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten