Závěrečné práce

Studentské centrum

Kadulová Dominika

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhovaná budova studentského centra se nachází v Humpolci naproti městskému parku Stromovka. Zakončuje blok městských domů vedoucích z náměstí a tvoří tak nároží. Třípodlažní budova slouží jako kulturně vzdělávací objekt. Primárně se zaměřuje na výuku mimoškolních aktivit, zájmových kurzů a workshopů pro obyvatele Humpolce. Uvnitř se nachází učebny, studovna a víceúčelový sál, ale také prostory pro posezení a kavárna.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.