S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Článek se zabývá pražskou funkcionalistickou budovou Báňské a hutní společnosti architekta J. K. Říhy. V budově sídlilo rovněž Divadlo Vlasty Buriana.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten