Publikace

Hotel Thermal, Karlovy Vary

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Článek se zabývá architekturou karlovarského hotelu Thermal od manželů Machoninových.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten