S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Hotel Thermal, Karlovy Vary

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Článek se zabývá architekturou karlovarského hotelu Thermal od manželů Machoninových.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten