Publikace

Hlavní nádraží v Praze

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Článek se zabývá architekturou pražského hlavního nádraží, sleduje vývoj od neorenesanční stavby architektů Ullmanna a Barvitia přes secesní Fantovu budovu a úpravy Jana Bočana, Jana a Aleny Šrámkových v 70.letech 20. století až po současnou přestavbu architekta Kotase.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten