Publikace

Dvojdům bratří Čapků

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Článek se zabývá architekturou pražské vily pro Karla a Josefa Čapkovy od architekta Ladislava Machoně.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten