S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Dvojdům bratří Čapků

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Článek se zabývá architekturou pražské vily pro Karla a Josefa Čapkovy od architekta Ladislava Machoně.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten