Publikace

Městské krematorium v Pardubicích

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Článek pojednává o budově krematoria v Pardubicích. Zabývá se soutěžními návrhy, výslednou architektonickou podobou stavby a interiérovým řešením.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten