S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Článek se zabývá architekturou pražské vily pro herečku Lídu Baarovou od architekta Ladislava Žáka.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten