Publikace

Článek se zabývá architekturou pražské vily pro herečku Lídu Baarovou od architekta Ladislava Žáka.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten