S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Pro výzkum tendencí ve vývoji současných měst jsme se rozhodli využít metodu případových studií, která nejméně ze všech redukuje složitost vývoje, kterému současná města čelí. Při výběru případových studií hrála roli i potřeba ukázat velké měřítko současných zásahů do území měst a velkou různorodost jednotlivých vzniklých územních projektů. Současně těmito případovými studiemi dokumentujeme potřebu doplnění územních plánů dalšími nástroji, které umožňují efektivní a spravedlivé řešení problémů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten