S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Článek pojednává o výzkumném projektu Sídliště, jak dál? a jeho dílčích aktivitách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten