Publikace

Článek pojednává o výzkumném projektu Sídliště, jak dál? a jeho dílčích aktivitách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten