S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Slunce jako významný přírodní zdroj světla v budovách

Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

Předpokladem hodnocení a využívání slunečního světla v budovách a simulování jeho celoročního průběhu je získání základních informací o změnách slunečního a oblohového světla a vlastnostech atmosféry. Světelný činitel zákalu je parametr, který charakterizuje zeslabení slunečního světla při přechodu atmosférou, umožňuje analyzovat sluneční situace a předurčuje úroveň vnější přímé osvětlenosti. V příspěvku jsou analyzovány a diskutovány výsledky měření denního osvětlení pořízené během jasných dní na CIE IDMP stanici v Bratislavě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten