S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Možnosti využití hedonické regrese pro stanovení odpovídající hodnoty vybraných aspektů bydlení

Ing. Martin Šilha

Cílem článku je nastínit možné použití modelu hedonické ceny na analýzu hodnot vybraných aspektů bydlení na realitním trhu v Praze. Konkrétně byl zkoumán trh s byty všech velikosti mimo bytů s extrémními cenami. Na testovacím modelu bude odzkoušeno použití modelu hédonických cen na základních substancích spojených přímo s vlastnostmi bytu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten