Publikace

Mezinárodní vědeckovýzkumné kolokvium - Nové vědecké poznatky v oboru architektura a urbanismus

doc. Ing. arch. Irena Fialová, prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten