S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Mezinárodní vědeckovýzkumné kolokvium - Nové vědecké poznatky v oboru architektura a urbanismus

doc. Ing. arch. Irena Fialová, prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten