Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

SOUČASNÁ ČESKÁ ARCHITEKTURA V EVROPSKÉM KONTEXTU

doc. Ing. arch. Irena Fialová

O české současné architektuře v evropském kontextu. Sborník mezinárodní konference O Janu Kotěrovi a současné architektuře. Hradec Králové 22.-23. října 2009. Česká komora architektů

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten