S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

SOUČASNÁ ČESKÁ ARCHITEKTURA V EVROPSKÉM KONTEXTU

doc. Ing. arch. Irena Fialová

O české současné architektuře v evropském kontextu. Sborník mezinárodní konference O Janu Kotěrovi a současné architektuře. Hradec Králové 22.-23. října 2009. Česká komora architektů

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten