S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Zlatý Anděl. Jean Nouvel v Praze / in Prague

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Zásadním objevem výzkumu projektu a stavby Zlatého Anděla byl podrobný popis vývoje, výzkumu a testování nových technologických možností přenosu a realizace fotografického obrazu do několikanásobně většího měřítka fasády domu. V daném měřítku a plném černobílém kontrastu se obraz přenášel na fasádu domu poprvé na světě. Vyvinutá technologie byla posléze patentovaná mladou českou firmou. Výzkum dále podrobně popsal francouzskou urbanistickou metodu rozvoje území pomocí tzv. ohnisek rozvoje, kterou Jean Nouvel použil v letech 1990-1991 při zpracování územního rozvoje celého Smíchova. Jedním z vytipovaných ohnisek rozvoje byl právě pozemek, na kterém byl o deset let později postaven Zlatý Anděl.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten