S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Slávne kúpele Slovenska

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Architektonická história kúpeľov na Slovensku. Hlavné slovenské kúpeľné miesta. Piešťany, Trenčianske Teplice, Bardejovské Kúpele, klimatické kúpele Vysoké Tatry a ďalších 17 kúpeľných miest. Osobnosti spojené s kúpeľmi a ich architektúrou, architekti, majitelia, nájomcovia. Architektonické slohy a ich prejav v kúpeľnej architektúre. Prvé zmienky o rímskych kúpeľoch na území Slovenska. Hlavné kúpeľné lokality v diela G. Wernhera. Zachovaná architektúra klasicizmu. Vrcholné obdobia kúpeľov v 19. storočí. Secesná architektúra, funkcionalistická architektúra. Priemet funkcie do podoby stavby. Nová výstavba v kúpeľoch v druhej polovici 20. storočia a ich architektúra (Piešťany, Dudince). Osobitoti slovenských kúpeľov. Súčasnosť kúpeľnej architektúry. Katalóg významných architektonických objektov slovenských kúpeľov. Mapy kúpeľných lokalít.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten