Publikace

Slávne kúpele Slovenska

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Architektonická história kúpeľov na Slovensku. Hlavné slovenské kúpeľné miesta. Piešťany, Trenčianske Teplice, Bardejovské Kúpele, klimatické kúpele Vysoké Tatry a ďalších 17 kúpeľných miest. Osobnosti spojené s kúpeľmi a ich architektúrou, architekti, majitelia, nájomcovia. Architektonické slohy a ich prejav v kúpeľnej architektúre. Prvé zmienky o rímskych kúpeľoch na území Slovenska. Hlavné kúpeľné lokality v diela G. Wernhera. Zachovaná architektúra klasicizmu. Vrcholné obdobia kúpeľov v 19. storočí. Secesná architektúra, funkcionalistická architektúra. Priemet funkcie do podoby stavby. Nová výstavba v kúpeľoch v druhej polovici 20. storočia a ich architektúra (Piešťany, Dudince). Osobitoti slovenských kúpeľov. Súčasnosť kúpeľnej architektúry. Katalóg významných architektonických objektov slovenských kúpeľov. Mapy kúpeľných lokalít.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten