S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku. Modern and/or Totalitarian in the Architecture of the 20th Century in Slovakia.

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Analýza moderných a konzervatívnych tendencií, architektúra Slovenska, 20. storočie, sociálna architektúra, moderna, tradícia, monumentalita, hlavné diela a ich architekti, vplyv ideológií, architektonické štýly

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten