Publikace

Prekabátená architektúra

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Analýza architektonickej súťaže, projektu, realizácie a adaptácie bytového dmu Leonardo v Trnave podľa požiadaviek pamiatkovej ochrany. Problém aktuálneho architektonického výrazu a požiadaviek na zachovanie tradičných architektonických parametrov centra historického mesta.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten