S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Prekabátená architektúra

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Analýza architektonickej súťaže, projektu, realizácie a adaptácie bytového dmu Leonardo v Trnave podľa požiadaviek pamiatkovej ochrany. Problém aktuálneho architektonického výrazu a požiadaviek na zachovanie tradičných architektonických parametrov centra historického mesta.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten