Výstava ateliérových prací

Vinořská promenáda

Diana Lučková

Ocenění

Laurus 2021

FA ČVUT, vítězka kategorie Velké měřítko

Hodnocení poroty

Anotace

Vinořská promenáda - cesta, která přiblíží bohatství Vinoře, skrz drobné krajinné intervence a iniciační stavby. Voda, vegetace, prostupnost a body zájmu jsou čtyři základní stavební kameny celé Vinořské promenády, které svým umístněním utváří kolem Vinoře zelenou enklávu. Hlavní myšlenkou návrhu je podpořit místní bohatství a krajinu. Promenáda vede návštěvníka podél vodních toků a ploch, které jsou doplňovány malými objekty. Cílem těchto zásahů je vytvoření půvabních míst a podpoření vazby člověka s daným místem. Hlavní okruh je doplňován menšími sekundárnimi okruhy - pěší a cyklo trasy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta