S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Článok analyzuje pojem mainstream v súčasnej architektúre. Experimenty a mainstream. Niektoré poučenia z postmoderny. Hlaný prúd ako najrozšírenejší? Omylnosť a zmysel experimentov. Retardačná a inovatívna línia. Parametrická architektúra. Dekonštruktivizmus. Ikonické monumenty. Sociálna a ekologická architektúra. Zvyškové klokality miest. Neistý budúci mainstream.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten