Publikace

Striedmosť, zložitosť a iné provokácie

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Komplexná analýza architektúry novej budovy ČVUT. Informácie o objekte Fakulty architektúry v Dejviciach. Architektonická koncepcia A. Šrámkovej.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten