S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Striedmosť, zložitosť a iné provokácie

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Komplexná analýza architektúry novej budovy ČVUT. Informácie o objekte Fakulty architektúry v Dejviciach. Architektonická koncepcia A. Šrámkovej.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten