Výstava ateliérových prací

ROOFTOP GARDENS

Marek Kabela

Ocenění

Anotace

Zadáním ateliérové práce bylo vytvořit zcela novou zástavbu na Nových Dvorech, v okolí budoucí linky metra D. Parcela se nachází na jihozápadním rohu nového bloku. Dle územního plánu je objekt výškovou dominantou o rozmezí šestnácti pater a celkovou výškou 52 metrů. Bytový dům sousedí s garážovým domem, který poskytuje svou střechu jako pobytový prostor rezidentům. Dům se v prvním podlaží drží vymezené parcely. Ve vyšších podlažích udávají charakter fasády balkony, obklopující budovu ze všech stran, spolu se slunolamy, které poskytují příjemné prostředí na balkonech a v bytech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel