S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

On the Path to Modernity

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Villas dating from the turn of the 19th and 20 century, which were the transition from historicism to modern architecture. Chapter of monographs on important villas in Slovakia. Analysis of buildings, history, architectural design, construction and remodeling, owners stories.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten