S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Vily ako v Ríme; Nesmelý návrat vily; Vily v kúpeľocha horách; Mestské vily; Na ceste k moderne; Vial v novom štýle; Funkcionalizmus víťazí; Vytesnená téma; Nové vily

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Historické periódy. Dejiny architektúry vilových stavieb na Slovensku. Prvé vily na limes romanum, renesančné vily, letné paláce baroka a rokoka, vily 19. storočia v mestách, kúpeľoch a v horách, secesné vily, moderná vilová architektúra a vily konca 20. storočia. 65 víl, analýz a objektov, ich histórie a histórie ich majiteľov.Vily ako v Ríme; Nesmelý návrat vily; Vily v kúpeľoch a horách; Mestské vily; Na ceste k moderne; Vial v novom štýle; Funkcionalizmus víťazí; Vytesnená téma; Nové vily.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten