Publikace

Dejiny architektúry vilových stavieb na Slovensku. Prvé vily na limes romanum, renesančné vily, letné paláce baroka a rokoka, vily 19. storočia v mestách, kúpeľoch a v horách, secesné vily, moderná vilová architektúra a vily konca 20. storočia. 65 víl, analýz a objektov, ich histórie a histórie ich majiteľov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten