S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Zlaté roky šesťdesiate a ich česká (i slovenská) architektúra

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Recenzia knihy O. Ševčíka a O. Beneša: Zlaté roky šedesáté v české architektuře. Praha, Grada 2009. História, súvislosti, osobnosti, diela.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten