S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Najohrozenejšie architektonické pamiatky

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

The publication deals with issues of protection of monuments of modern architecture with an emphasis on the period 50th and 60 years of the 20th Century. The most endagered architectural monuments.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten