Publikace

Administratívna budova Považská Bystrica. Ten dom visí!

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Moderná povojnová architektúra Slovenska. Administratívna budova. Považská Bystrica. Zavesená konštrukcia výškovej časti. Ojedinelá v Československu. Analýza vzniku projektu. Vývojové súvislosti architektúry 60. rokov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten