S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Poznámky k domácímu vývoji typologie, konstrukce a architektury skladišť zboží.

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

V závěru devatenáctého století se díky postupující mechanizaci začala ze základního typu sýpky samostatně vyvíjet skladiště obilní a skladiště zboží. Příspěvek sleduje provozní, konstrukční a architektonické inovace, uplatněné v Českých zemích a na Slovensku při stavbě skladišť zboží v období před druhou světovou válkou. Na příkladech skladišť nákladových nádraží v Brně a Olomouci-Hodolanech, přístavních skladišť v Bratislavě-Ružinově a Praze-Holešovicích nebo nákladového nádraží v Praze-Žižkově identifikuje autory těchto nových řešení a jejich možné předlohy v evropské industriální architektuře.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten