S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

První železobetonové budovy v českých zemích

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Vídeňská stavební společnost Ed. Ast & Co. od roku 1900 vyvíjela vlastní konstrukci železobetonových šedových sálů. Její nejstarší příklad, který je možné zároveň považovat za nejstarší železobetonový skelet na našem území, se dochoval v Ostravě, další podobné realizace z let 1902–1905 nalézáme na severu Čech a také Moravy. První domácí továrnu, provedenou výhradně ze železobetonu, však v Brně-Židenicích roku 1903 postavila firma B. Fischmann & Co. podle projektu svého inženýra Alfreda Bergera.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten