S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Extension to Dům obuvi [House of Shoes] in Liberec

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

The pipework on the facade of Baum's model symbolically links it with the wholly contemporary first competition model of the Georges Pompidou Centre and leads on to the architecture of the British High Tech. It concerns, however, a different, even opposite, direction to the one which Mirko Baum successfully set off on in his mature work.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten