S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Továrna na vodoměry

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Popis a rozbor architektonicky významné průmyslové stavby, pojednávající také o její historii, současném stavu, o jejím architektu, stavebníku a uživatelích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten