S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Znovu užívat památku

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

S nutností upravovat stavby průmyslového dědictví pro novou, často zcela odlišnou funkci, se památkové péče teprve vyrovnává.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten