Publikace

Znovu užívat památku

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

S nutností upravovat stavby průmyslového dědictví pro novou, často zcela odlišnou funkci, se památkové péče teprve vyrovnává.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten