S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Popis architektonicky významné pražské dopravní stavby, pojednávající o její historii, jejích architektech a inženýrech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten