Publikace

Popis architektonicky významné pražské dopravní stavby, pojednávající o její historii, jejích architektech a inženýrech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten