S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Městská ústřední tržnice

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Stručný popis architektonicky významné pražské stavby, pojednávající také o její historii, současném stavu, o jejích architektech, stavebnících a uživatelích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten