S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Dělnické domky - architektura v kulturním transferu

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Levné dělnické bydlení jako architektonické téma uvedly Světové výstavy v Londýně (1851), Paříži (1867) a Vídni (1873). Spolu s průmyslovou výrobou bylo vyvíjeno napříč národními kulturami a představuje tak typický objekt kulturního transferu. Příspěvek sleduje recepci a rozvíjení podnětů z Anglie či Alsaska v odborném tisku habsburské monarchie a v některých realizacích na českém území - kupříkladu užití schématu Prince Albert model house v Lovosicích. Je doplněn přehledem dochovaných památek tohoto období v severních Čechách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten