S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Průmyslové památky tvoří méně než jedno procento státem chráněných budov v České republice, s přírůstkem tří až pěti ročně. Zdá se, že problém již v současnosti nespočívá jen v nedostatku znalostí či nezájmu veřejnosti, ale v postavení a práci institucí, které by veřejný zájem, již zřetelně vyjádřený, měly naplňovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten