Publikace

Průmyslové památky tvoří méně než jedno procento státem chráněných budov v České republice, s přírůstkem tří až pěti ročně. Zdá se, že problém již v současnosti nespočívá jen v nedostatku znalostí či nezájmu veřejnosti, ale v postavení a práci institucí, které by veřejný zájem, již zřetelně vyjádřený, měly naplňovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten