S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Dostavba okolí Národního divadla a Nová scéna

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Rozbor vývoje projektu architektů Pavla Kupky a Karla Pragera v letech 1972-1983 s fotografickou a plánovou dokumentací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten