S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Registr průmyslového dědictví Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

V rámci semináře NPÚ o uměleckohistorické topografii byl představen také ústřední, dlouhodobý projekt VCPD FA ČVUT - Registr. Právě ve relativně nové a značně rozsáhlé oblasti zájmu, jakou je průmyslové dědictví, je nutno rychle zanikající památky podchytit okamžitě, k čemuž nejlépe slouží otevřený systém, umožňující uživatelům vytvářet, redigovat a průběžně revidovat záznamy on-line.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten